16 High Holborn, London WC1V 6BX United Kingdom

Dynamics 365 Eğitimi

Learn Dynamics 365 Egitim Turkce

Sizler için müthiş bir Dynamics 365 eğitim programı hazırladık, eğer siz de

-Dynamics 365 sertifikasyon sınavlarına hazırlanan biriyseniz,
-Dynamics 365 CRM geliştirici adayıysanız,
-Proje Yöneticisi veya
-Kullanıcı iseniz

sizlere yönelik hazırladığımız eğitimleri kaçırmayın.

Dynamics 365 Uygulama (Application) EĞİTİMİ (3 Gün)

Mayıs Ayında planlanmaktadır: Her sevİyedekİ DynamİCS 365 CRM kullanıcıları ve Yenİ BAŞLAYANLAR İÇİN – $399

Satış YönetİMİ Uygulamasi

Dynamics CRM bütün satış süreçlerinizi en temel ihtiyaçlarınızdan başlayarak karmaşık yatay ve dikey satış stratejilerine varana kadar kolay ve hızlı bir biçimde yönetmenizi sağlar. Bu bölümde müşteri kavramı üzerine oturtulmuş 360 derecelik görünüm müşterinizin sizinle olan bütün temas noktalarını göz önüne serecek ve doğru zamanda doğru hamleyi yapmanız için size yol gösterecektir.

Eğitimin bu bölümde Dynamics CRM içerisinde Satış Yönetimin nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dynamics 365 CRM modülü içerisinde Satış Yönetimi perspektifinden bir satışın potansiyel ve fırsat aşamasından başlayarak kapanana kadar geçen süreci nasıl kontrol altında tutacağınız gösterilecektir.

Satış sürecinizi ve ekibinizi etkin bir şekilde yönetmenizi sağlayacak gerekli analiz grafikleri ve raporların nasıl alındığı da bu bölümde anlatılacaktır.

Bu bölümü tamamlayan kullanıcı sahadaki ya da yerleşik düzendeki satış ekibinin vaktini daha verimli kullanabilecek ve şirketin elde ettiği ve kaçırdığı iş fırsatlarını detaylı bir şekilde inceleyip bir sonraki hamleyi planlayabilecektir.

Müşterİ Hİzmetlerİ Uygulamasi

Müşterilerinize verdiğiniz servis ve hizmetleri kolayca yönetip ölçeklendirebileceğiniz bu bölüm Dynamics CRM içerisindeki birlikte çalışma özelliğini de ön plana çıkarmaktadır. Sahada gezen ya da yerleşik servis hizmeti veren bütün firmaların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece hızlı ve seri bir şekilde müşterinize hizmet sunmayı kolaylaştırabilirsiniz. Hizmet verdiğiniz ürünleri ve müşterilerinizi yönetmenin haricinde hizmet verdiğiniz personeli ve ekipmanı da verimli bir şekilde yönetebileceksiniz.

Eğitimin bu bölümünde Dynamics 365-CRM içerisinde talep/şikâyet izlemeyi, yönetmeyi ve oluşan talep/şikâyet nesnelerine göre servis verecek ekibin yönetiminin nasıl yapılacağı anlatılacaktır. Tesis/Ekipman, Servis Zamanlama, Servis Takvimi gibi nesnelerin nasıl kullanıldığı öğretilecektir. Ayrıca Müşteriye verilen servisin ücretlendirilmesi veya garantiden karşılanması gibi durumlar için Servis Sözleşmelerinin sistem içerisinde nasıl düzenleneceği anlatılacaktır. Bu bölümü tamamlayan kullanıcı karmaşık servis durumlarında dahi seri bir şekilde servis ekibinin yönetimini sağlayacak bunları etkin bir şekilde raporlayabilecektir.

Raporlama Araçları

Dynamics CRM kendi üzerindeki bütün alanlara erişilmesini ve bu alanlar üzerinden sorgulama yapılmasını sağlayan Gelişmiş Bul isimli bir araca sahiptir. Bu aracın entegre olduğu Raporlama mimarisi ile CRM üzerinden grafiksel ve metin bazlı raporlar alınabilmektedir.

Ayrıca Dynamics CRM içerisinde her ekranda ve Panolarda gösterilen grafikler ile anlık veri üzerinden grafiksel veriye anında ulaşabilmektesiniz. PowerBI ile raporların oluşturulması ve pano ekranlarına yüklenmesi de bu bölümde anlatılacaktır. Eğitimin bu bölümünde bu rapor ve panoların nasıl yapıldığı öğretilecektir.

Saha Hİzmetlerİ Uygulamasi – genel bakiş

Saha Hizmeti yetenekleri Microsoft Dynamics 365’e önleyici bakım da dâhil olmak üzere bir tam Saha Hizmeti yönetimi çözümü sağlamaktadır.

Hizmet zamanlamanızı verimli yönlendirme, kaynak nitelik eşleştirme ve daha düşük seyahat süresiyle optimize etmek, ilk sabitleme oranlarını ve zamanında teslimat performansınızı artırmak, müşteri hizmetleri, sevk merkezi, saha aracıları ve müşteriler arasında gerçek zamanlı iletişim ve işbirliği içinde olmak bu mimari sayesinde çok kolay olmakta.

Sipariş yönetimi, kaynak yönetimi, ürün bilgisi, planlama ve gönderme, hareketlilik, işbirliği, müşteri fatura ve analizleri bölümleri ile genişletilmiş bu mimarinin detaylarına eğitimin bu bölümünde değiniyor olacağız.

Proje YÖNETİMİ uygulaması – genel bakış

Microsoft Dynamics 365 içindeki Proje Hizmeti Otomasyonu yetenekleri, satış ve teslimat takımlarının müşteriler ile etkileşime geçmeleri ve faturalanabilir projelerin zamanında ve bütçe içinde teslim etmelerine yardımcı olan bir uçtan uca çözüm sunar.

İşi tahmin ederken, fiyatlandırırken ve sözleşmesini yaparken, kaynakları planlarken ve tahsis ederken, ekip işbirliğini etkinleştirirken, gerçek zamanlı öngörüler ve doğru faturalama için zaman, gider ve ilerleme verilerini yakalamada size yardımcı olur.

Genİşletİlmİş Fonksİyonlar

Bu bölümde katılımcılara Microsoft Dynamics Platformunun diğer önemli araçları tanıtılacaktır.

Flow ile İş Akışları entegrasyonu, Machine Learning, Unified Service Desk, PowerApps, Etkileşimli Servis Merkezi ve App Designer Mimarisi üzerine temel bilgiler verilecektir.

Katılımcıların Dynamics 365 Platformu üzerindeki bütün yapıyı uçtan uca görebilecekleri ve öğrenebilecekleri bir eğitim içeriği hazırlanmıştır.

Dynamics 365 Özelleştİrme (Customization) Eğİtİmİ (3 gün)

Mayıs Ayında planlanmaktadır: Sİstem Yönetİcİlerİ, Orta ve İlerİ Düzey CRM kullanıcıları İÇİN – $399

Özelleştİrme ve Konfİgürasyon

Dynamics 365-CRM’i diğer yazılımlardan ayıran en büyük özelliği genişleyebilir bir mimariye sahip olmasıdır. Kısacası bizler CRM üzerinde iş gereksinimlerinize uygun nesneleri ya da alanları açıp bunu CRM içinde gelen bir parçaymış gibi kullanmanızı sağlayabiliyoruz. Bu özellik sayesinde CRM sadece yukarıda bahsettiğimiz işlevleri yerine getirmenin yanı sıra sizin tam işinize uygun bir şekilde şekil değiştirebilmektedir. Bu özellik sayesinde Dynamics 365-CRM’in kullanıldığı bütün firmalarda benzersiz bir hale bürünmekte ve o firmanın ihtiyaçlarına cevap verecek bir hale gelmektedir. Dynamics 365-CRM firmanızın ihtiyaçlarına göre şekillenir ve işinizi yönetmede size yardımcı olur.

Eğitimin bu bölümünde güvenlik mekanizmasının işleyişinden başlayarak formlar, görünümler ve grafiklerin nasıl oluşturulacağı ve düzenleneceği anlatılacaktır. Ayrıca Dynamics CRM Çözüm ve App(Uygulama) mimarisinin nasıl kullanılacağı pratik örneklerle pekiştirilecek ve kullanıcıların kendi menü ve düğmelerini dizayn etmeleri sağlanacaktır.

Bu bölümü bitiren kullanıcı kendi formlarını oluşturup yönetebildiği gibi sistemde hazır gelen formları da düzenlemeyi öğrenecektir. Ayrıca Alan Bazlı Güvenlik, 1:N, N:1 ve N:N ilişki mantıklarını kavrayıp CRM’in esnek özelleştirilebilir mimarisi üzerinde tam hâkimiyet sağlayacaktır.

App(Uygulama) Mİmarİsİ ve İşlemler (İş Akışları, İş Süreçlerİ, Flow, vb… )

Dynamics CRM içerisine bir kayıt eklendiği, güncellendiği ya da silindiği gibi temel durumlarda iş akışları çalıştırılarak sistem üzerinde çeşitli görevlerin otomatik olarak yerine getirilmesi sağlanabilmektedir. Örneğin web siteniz ile CRM entegre ise web siteniz üzerinden gelen bir destek talebinde CRM içerisinden “kaydınız alınmıştır” şeklinde otomatik bir cevap mailinin gitmesini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda Diyalog nesneleri ile kullanıcıyı yönlendirerek veri girişi yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Eğitimin bu bölümünde iş akışı oluşturma ayrıca Flow ile iş akışı oluşturma ve Dynamics 365-CRM içerinde kullanma, App ile her birime kendilerine özgü özellikli ayrı yapılar oluşturma ve diyalog nesnelerinin görsel arabirim ile yapımı ve çalıştırtılması öğretilecektir.

Dynamics 365 Entegre Yazılım Gelİştİrme (Extending) Eğİtİmİ (3 gün)

Mayıs Ayında planlanmaktadır: Yazılım Gelİştİrİcİler İçİN – $499

Extending Microsoft Dynamics 365

Dynamics CRM’in mimarisi iki şekilde genişletilebilir;

  1. Kendi içine Javascript, HTML gibi dünya standartı olmuş teknolojileri ve kendi mimarisine göre Dynamics CRM için geliştirilmiş Plugin, Workflow gibi kod nesnelerini alarak
  2. Web Servisleri veya Veritabanı ile bağlantılı kod yazarak dış yazılımlarla entegre bir şekilde genişletilebilir.

Bu iki teknik standart programlama bilgisine sahip birileri tarafından kolayca kavranabilecek kolaylıktadır.

Eğitimin bu bölümünde Dynamics 365-CRM SDK (Yazılım Geliştirme Kiti) içerisinde yer alan geliştirme mimarisi üzerine odaklanılacaktır. CRM üzerindeki JavaScript, Plugin, Custom Workflow, Organizasyon ve Discovery Servis yapısı anlatılacaktır. Platform üzerinde ortak sorgulama mimarisi ile QueryAttribute, QueryByExpression, LINQ, FetchXML, filtered views ve OData kullanarak veri getirme anlatılacak ve bunlar IFrame, Web ve Windows uygulamaları ile CRM içerisine yerleştirilen Plugin ve Custom Workflow’larda nasıl kullanılacağına değinilecektir. Oluşturulmuş olan bir uygulamanın CRM içerisindeki menülerden ve düğmelerden nasıl çalıştırılacağı da anlatılacaktır.
Bu bölümü bitiren kullanıcı CRM içinden veya dışarıdan veri okuma, yazma işlevlerini yerine getirerek Windows uygulamaları, web servisleri, web siteleri vb. yazılım teknolojileri ile CRM’i tam entegre hale getirebilir. Katılımcının Visual Studio ile kod geliştirme ortamına ve C#, Javascript ve HTML dillerine hakim olması gerekmektedir.

Eğİtmen:

microsoft business solutions mvp baris kanlicaBarış Kanlıca firmalara CRM/XRM ve bulut tabanlı iş yazılımları konusunda danışmanlık yapmaktadır ve eğitimler vermektedir. Kendisi 2009 yılından bu yana Microsoft tarafından Microsoft Business Applications MVP ünvanı ile ödüllendirilmektedir.

Kendisi Cardiff Metropolitan University’de MBA yaptıktan sonra University of Oxford‘da FinTech (Financial Technologies – Yapay Zeka ve Veri Bilimi) alanında eğitim almıştır. Proje Risk Yönetimi konusuyla da ilgilenmektedir.

Kendisi hakkında daha fazla bilgiye bu adreslerden erişebilirsiniz.

https://bariskanlica.com/baris-kanlica-kimdir/

https://mvp.microsoft.com/en-us/PublicProfile/5001870

 

Sitemizdeki Türkçe blog yazılarını bu linkten takip edebilirsiniz https://mawens.com/tr/tag/turkce/

Related Posts

Privacy Preferences
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız üzerinden belirli hizmetlerden, genellikle çerez şeklinde bilgi depolayabilir. Burada gizlilik tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Bazı çerez türlerini engellemenin web sitemizdeki ve sunduğumuz hizmetlerdeki deneyiminizi etkileyebileceğini lütfen unutmayın.